Framery

Framery betyder att man skärmar av. Idag är det många företag som byter till aktivitetsbaserade kontor. Detta innebär att man har flera olika zoner på arbetsplatsen där man kan arbeta beroende på vad ens arbetsuppgifter eller en själv behöver. Det öppna kontorslandskapet blir kvar men det viktiga är att man kan skärma av sig när det behövs. Och då menar vi inte bara med en skärm mellan skrivborden som gör att man inte ser varandra utan även från ljudet. Detta görs genom att installera och montera olika bås såsom telefonbås, mötesbås, tysta rum etcetera.

Undersökningar visar att många har svårt att koncentrera sig i öppna landskap och att det tar lång tid att återfå fokus efter att man blivit avbruten. Därför behövs det möjlighet till lugn och ro. Många börjar därför införa olika bås för att personalen ska kunna välja vad de behöver just den dagen och tiden.

Bestäm spelreglerna

Säger man aktivitetsbaserat kontor så kanske många tänker på öppna kontorslandskap men utan en bestämd plats där allt ska vara fritt. Vi menar ett öppet kontorslandskap och valfrihet av plats men där det finns bås som man kan gå in i för att få arbeta helt tyst och ostört. Eller även för att kunna ta möten med kollegor eller kunder såväl fysiska som per telefon.

Det är därför viktigt att tidigt involvera personalen och informera om hur det kommer att se ut och vad som gäller. Ännu bättre är att ta med personalen i planeringen. Vad tycker de att ni behöver, hur många tysta rum, hur stora mötesbås, antal telefonbås och så vidare.

Informera sedan om de olika zonerna och att de måste respekteras av alla. Bestäm innan hur ni vill ha det så att alla är med på vad som gäller.

Vilka rum är tysta och vilka får man diskutera i? Vilka är för en person och vilka är för flera? Gör man detta innan så blir det mindre risk för konflikter vid införandet av ett nytt aktivitetsbaserat kontor. Se även till att det finns nog många bås beroende på hur många anställda ni har så att det inte alltid kommer att vara upptaget och många som skulle vilja inte har möjlighet till att t.ex. sitta tyst eller ta ett telefonsamtal eller möte.

Olika typer av framery

När det kommer till att införa ett aktivitetsbaserat kontor är det bra att börja med att fundera igenom vad ni behöver och hur många mötesbås, telefonbås, tysta rum etcetera som kommer att vara nödvändigt. De olika rummen som finns är:

  • Telefonbås – det här är ett litet rum med plats för en person. Kanske endast ett ståbord eller även en stol. Hit in kan man gå om man behöver prata i telefon eller exempelvis skype.
  • Mötesbås – dessa finns i olika storlekar från 2 personer upp till 6 personer. Här kan man välja att exempelvis ha några som är spontana mötesbås där man inte behöver boka i förväg medan andra har en bokningslista för att kunna planera möten.
  • Tysta rum –ett litet rum för en person där man kan sitta om man behöver koncentrera sig och ha det tyst omkring sig.

Varför framery?

Som vi nämnde innan är det väldigt många som stör sig på ljud på sin arbetsplats. De kan inte koncentrera sig och de blir störda och tappar sitt fokus. Det kan även vara så att man sitter på en plats med mycket ljud utifrån som en väg eller arbetsplats. Då är dessa bås perfekta då de alla är ljudisolerade.

Har ni ett öppet kontorslandskap så bör ni för en effektivare, piggare och gladare personal installera framery bås.

Det öppna landskapet tas inte bort helt utan det finns kvar. Det kan vara bra om man till exempel behöver samverkan med sina kollegor. Den stora skillnaden är att om man monterar mötesbås, telefonbås och tysta rum finns möjligheten till tysthet om det behövs.

Montering

Vi på hustomtar har varit med och byggt upp sådana här framery bås för flera företag i Stockholmsområdet. Har ni bestämt er för att införa ett aktivitetsbaserat kontor med olika mötesbås, tyst rum samt telefonbås kontakta oss så sköter vi monteringen. Vår personal är professionella och effektiva.

Leave a Reply