Bra att veta

Du beställer enkelt våra tjänster antingen via telefon, e-post eller fax. Har Du ett samarbetsavtal med oss så räcker det med en e-post dagen före för att få hjälp med ytterligare tjänster. Ta kontakt med oss för att få prisuppgifter. Våra tjänster anpassas efter Dina behov och Du får exakta prisuppgifter när vi gör upp om arbetet.

Detta gäller om inte annat är överenskommet:

  • Prisuppgifter ges vid förfrågan
  • Vi fakturerar med 20 dagar netto
  • Minimidebitering är 2 timmar/person
  • Då vi gör inköp och ligger ute med pengar debiterar vi 15 % på nettopriset
  • 375 kr exklusive moms tillkommer för bil och verktyg

Vårt ansvar:

  • Hustomtar har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador vår personal råkar vålla dig eller er egendom under arbetet
  • All vår personal är olycksfallsförsäkrade
  • All vår personal har tystnadsplikt
  • All vår personal bär legitimation och profilkläder

Miljöledningssystem:

”Vi vill lämna gröna fotspår efter oss!”

Tanken att vi faktiskt kan påverka miljön i en positiv riktning är en sporre för oss på Hustomtar.

Vi vill att vår miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt när vi bedriver vår dagliga verksamhet både ute hos kund samt i våra egna lokaler.

Genom införandet av ett miljöledningssystem har vi på Hustomtar ökat kontrollen och insynen i vår egen verksamhet vilket innebär för oss, men även för våra kunder, att vi faktiskt vet vad vår verksamhet ger upphov till. Vi upplever att det är en styrka att veta i siffror vad det är för material vi hanterar, från inköp till färdigställande, och vad det är för avfall vi producerar, handskas med och slänger åt våra kunder.

Den ständiga förbättring som vi strävar mot är, genom det miljöledningssystem som vi har upprättat, mätbar. Vi kan granska,  följa upp och förbättra oss själva!

Målet med vårt miljötänkande är självklart att i slutändan bli ISO-certifierade.

Vi välkomnar nya och gamla kunder att vara med och följa oss på vår resa!