Bra att veta

Du beställer enkelt våra tjänster antingen via telefon eller e-post.

Ta kontakt med oss för att få prisuppgifter.

Våra tjänster anpassas efter dina behov och du får exakta prisuppgifter
när vi gör upp om arbetet. Vi arbetar med fasta priser men även på löpande timme.

Detta gäller om inte annat är överenskommet:

 • Prisuppgifter ges vid förfrågan
 • Vi fakturerar med 20 dagar netto
 • Minimidebitering är 1,5 timmar per person
 • Då vi gör inköp och ligger ute med pengar debiterar vi 15 % på nettopriset
 • Gällande parkeringskostnad debiteras
 • Startavgift/etablering debiteras

Vårt ansvar:

 • Hustomtar har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador vår personal råkar vålla dig eller er egendom under arbetet
 • All vår personal är olycksfallsförsäkrade
 • All vår personal har tystnadsplikt
 • All vår personal bär legitimation och profilkläder
 • All vår personal har kollektivavtal
 • Vi använder egen personal

Auktoriserat serviceföretag via Almega

Att få ett kvitto på att ni som kund väljer rätt samarbetspartner för att utföra uppdrag
i era lokaler är att välja ett företag som är auktoriserat serviceföretag. Gå gärna in på serviceforetagen.se eller cleanup.stadforetagen.se för mer information eller kontakta oss.

  Skriv in dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

  PrivatpersonFöretag

  Miljöledningssystem

  ”Vi vill lämna gröna fotspår efter oss!”

  Tanken att vi faktiskt kan påverka miljön i en positiv riktning är en sporre för oss på Hustomtar.

  Vi vill att vår miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt när vi bedriver vår dagliga verksamhet både ute hos kund samt i våra egna lokaler.

  Genom införandet av ett miljöledningssystem har vi på Hustomtar ökat kontrollen och insynen i vår egen verksamhet vilket innebär för oss, men även för våra kunder, att vi faktiskt vet vad vår verksamhet ger upphov till. Vi upplever att det är en styrka att veta i siffror vad det är för material vi hanterar, från inköp till färdigställande, och vad det är för avfall vi producerar, handskas med och slänger åt våra kunder.

  Den ständiga förbättring som vi strävar mot är, genom det miljöledningssystem som vi har upprättat, mätbar. Vi kan granska,  följa upp och förbättra oss själva!

  Målet med vårt miljötänkande är självklart att i slutändan bli ISO-certifierade.

  Vi välkomnar nya och gamla kunder att vara med och följa oss på vår resa!