Transporter

 

Med vårt breda utbud av olika typer av bilar transporterar vi ert skräp, möbler, kartonger på ett punktligt, säkert och korrekt sätt dit ni vill ha dem med en bil som är avsedd för ändamålet. Vi kan även utföra transporter av pallar eller skrymmande föremål med vår bil med baklyft.

Vi på Hustomtar innehar godkänt transporttillstånd vilket ger oss rätten att utföra godstransporter. Vi utför dagligen olika transporter åt våra kunder, både privatpersoner och företag.

Allt avfall som slängs i Hustomtars regi hanteras och återvinns alltid enligt rådande lagar och bestämmelser.

 Har du frågor är du välkommen att höra dig.